Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo
Giới thiệu
Các Phòng Ban
Các Khoa
Các Viện
Các Trung tâm
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Đoàn thể
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại IUH và hiện nay bạn đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 269
Hôm nay : 18444
Hôm qua : 20092
Tổng cộng : 115885253
Thể lệ gởi bài đăng tạp chí ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP  (14-11-2013)

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

CHO TẠP CHÍ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

 

1.      Bài gửi đăng trên tạp chí Đại học Công nghiệp là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ ấn phẩm thông tin nào khác.

2.      Bài viết phải có tên bài và tóm tắt nội dung về những kết quả nghiên cứu chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đặt ở đầu bài, không quá 10 dòng).

3.      Bài viết dài không quá 12 trang, đánh bằng máy vi tính, in trên một mặt khổ giấy A4 thành hai bản, sử dụng Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2,0 cm.

4.      Các công thức toán học và các thông số có liên quan dùng MS Equation hoặc Mathtype, hình vẽ dùng Word Picture, bài viết về toán học, vật lý học có thể dùng hệ soạn thảo văn bản TEX. Các hình vẽ, hình ảnh phải rõ ràng, chuẩn xác và phải có chú thích đầy đủ (các chú thích để ở cuối trang, đánh theo số thứ tự phù hợp với trích dẫn ở từng trang và toàn bộ bài).

5.      Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học của bài và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được cập nhật, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng. Đối với bài viết mang tính nghiên cứu trao đổi, chính trị - xã hội, thông tin, tin ngắn khoa học kỹ thuật, quân sự, các bài dịch, tổng thuật, tổng quan được viết ngắn gọn, súc tích thể hiện tính thời sự cao.

6.      Tên bài cần ngắn gọn. Nếu bài cần chia thành các mục, tiểu mục thì đánh số thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2… tên mục, tiểu mục cũng cần ngắn gọn và không có dấu chấm câu.

7.      Cuối bài viết phải có đầy đủ các thông tin như: Họ tên, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, Email của tác giả kèm theo file có chứa đầy đủ nội dung về bài viết.

8.      Mục Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài. Các tài liệu nêu trong mục này cần được sắp xếp theo thứ tự A, B, C. Tên tài liệu phải viết nguyên gốc, không phiên âm, không chuyển ngữ, không dịch.

- Nếu tài liệu là bài báo khoa học thì ghi theo thứ tự: Họ tên tác giả, "tựa đề bài báo", tên tập san (viết nghiêng), năm xuất bản, số bộ (volume) và số báo (trong ngoặc), số trang. Ví dụ:

Nguyen TV, Blangero J, Eisman JA, "Genetic epidemiological approaches to the search for osteoporosis genes", J Bone Miner Res. 2000; 15 (3): 392-401.

- Nếu là sách thì ghi theo thứ tự: Tác giả/chủ biên, tên sách (viết nghiêng), lần tái bản (nếu có), tên nhà xuất bản; năm xuất bản. Ví dụ:

Brown AM, Stubbs DW, Medical physiology, Second Edition, New York: Wiley; 1986.

9.      Tác giả gửi cho Hội đồng Biên tập 01 bản in bài viết về địa chỉ: Tòa soạn Tạp chí ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và gửi file của bài báo qua địa chỉ Email: tapchi@iuh.edu.vn

10.  Bài không đăng không trả lại bản thảo.

                                                                                          Tòa soạn

                                                                        Tạp chí ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268