Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu Bộ môn Xây dựng

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (tải về)

2. Các ngành đào tạo:

Bộ môn hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành bậc đại học. Thời gian đào tạo 4 năm (8 học kỳ). Các chương trình đào tạo của Bộ môn được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO.
- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng: đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng Cầu đường bộ. Sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong thời kỳ hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư và có cơ hội việc làm tại các công ty, xí nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo,…trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, sinh viên có thể học tập lên các bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3. Nhân sự của Bộ môn:

Hiện tại, Bộ môn có 16 giảng viên, trong đó có 8 tiến sĩ và 8 thạc sĩ, và 01 giáo vụ. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của Bộ môn còn có sự tham gia thỉnh giảng của các Giáo sư, Tiến sĩ và Chuyên gia từ các đơn vị ngoài Trường.

4. Công tác nghiên cứu khoa học:

- Chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Giảng viên trong Bộ môn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, tham dự và báo cáo các nghiên cứu khoa học tại các hội nghị trong nước và quốc tế. Bộ môn có quan hệ hợp tác về đào tạo, trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ, Anh, Ý,…

5. Những kế hoạch tương lai:

- Về đào tạo: tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến lên đào tạo các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình đào tạo luôn được cải tiến để theo kịp và đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội.
- Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất: xây dựng kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, thực hiện các chính sách thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao để phát triển đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo cũng luôn được xây dựng, nâng cấp đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
- Về nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế: tiếp tục các nghiên cứu khoa học hướng đến các công bố quốc tế. Phát triển các hoạt động chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, thí nghiệm