iuh
Tuyển sinh
ĐT liên hệ: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858
[ Đăng nhập ]

01/ Xem thông tin đăng ký xét tuyển đại học bổ sung năm 2016 tại đây
02/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông 2016 đợt 2
03/ Xem kết quả kỳ tuyển sinh đại học năm 2016 (đợt 1)
04/ Xem thông tin đăng ký xét tuyển đại học 2016 tại đây
05/ Tra cứu kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016
06/ Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2016 không hợp lệ
07/ Kết quả trúng tuyển cao đẳng nghề liên thông 2016
08/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông 2016 đợt 1

01/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông 2015 đợt2
02/ Xem kết quả trúng tuyển thạc sỹ đợt 2 năm 2015
03/ Kết quả trúng tuyển Cao đẳng nghề liên thông từ trình độ trung cấp, trung cấp nghề 2015
04/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông 2015 đợt 1
05/ Xem kết quả kỳ tuyển sinh đại học năm 2015 (nguyện vọng bổ sung đợt 1)
06/ Xem kết quả kỳ tuyển sinh đại học năm 2015 (nguyện vọng 1)
07/ Xem thông tin đã đăng ký nộp phiếu xét tuyển đại học cao đẳng 2015 tại đây
08/ Đăng ký đại học cao đẳng 2015 online tại đây
09/ Địa chỉ các điểm thi - Hội đồng thi Trường dại học Công Nghiệp Tp.HCM

01/ Kết quả trúng tuyển thạc sỹ Soongsil năm 2014
02/ Kết quả trúng tuyển cao đẳng nghề liên thông
03/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông
04/ Xem kết quả trúng tuyển thạc sỹ đợt 2 năm 2014
05/ Xem kết quả trúng tuyển NV2 đợt 1 năm 2014
06/ Xem kết quả kỳ tuyển sinh đại học năm 2014
07/ Hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2014
08/ Kết quả trúng tuyển thạc sỹ đợt 1 năm 2014
09/ Kết quả trúng tuyển đại học liên thông

01/ Hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2013
02/ Xem kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học năm 2013
03/ Xem kết quả trúng tuyển NV2 đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học năm 2013
04/ Xem kết quả trúng tuyển NV2 đợt 2 kỳ tuyển sinh đại học năm 2013
05/ Hồ sơ tuyển sinh đại học liên thông năm 2013
06/ Xem kết quả trúng tuyển đại học liên thông tháng 11/2013

01/ Tuyển sinh Đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 năm 2012
02/ Tuyển sinh Đại học chất lượng cao 2012
03/ Tuyển sinh Đại học, cao đẳng nguyện vọng 2 năm 2012
04/ Tuyển sinh thí sinh thi trường khác vào trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2012
05/ Tuyển sinh Đại học Liên thông 2012 đợt 1
06/ Tuyển sinh Đại học Liên thông 2012 đợt 2 (bao gồm kết quả trúng tuyển của Đại học Liên thông chất lượng cao và Đại học Liên thông đợt bổ sung)
07/ Tuyển sinh Cao đẳng Liên thông 2012 đợt 1
08/ Tuyển sinh Cao đẳng Liên thông 2012 đợt 2
09/ Tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2012
10/ Tuyển sinh Trung cấp 2 năm 2012
11/ Tuyển sinh Trung cấp 4 năm 2012
Số người đang truy cập: 345
Tổng số lần truy cập: 9,787,457
Tắt Quảng Cáo [X]