Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2019
TÌM THÍ SINH:
Nhập mã xác nhận
gõ số báo danh: hoặc gõ họ, tên, ngày sinh (dùng font Unicode):
Họ: Tên: Ngày sinh: Số CMND hoặc thẻ căn cước:
KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
STT Chức năng Mã HS Số BD Họ Tên Ngày sinh Hộ khẩu
1 Xem chi tiết 99.99.1 59008739 Lâm Chí 201200 Sóc Trăng.Huyện Trần Đề
2 Xem chi tiết 99.99.1 35009981 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 140101 Quảng Ngãi.Huyện Đức phổ
3 Xem chi tiết 99.99.2 35010793 Võ Lê Diệu Á 250901 Quảng Ngãi.Huyện Đức phổ
4 Xem chi tiết 99.99.2 35004350 Phạm Thị Thanh Bình 030301 Quảng Ngãi.Thành phố Quảng Ngãi
5 Xem chi tiết 99.99.3 38011281 Đào Cao Diễm Ái 190501 Gia Lai.Huyện Mang Yang
6 Xem chi tiết 99.99.3 35000977 Lê Thành Bảo 130501 Quảng Ngãi.Huyện Bình Sơn
7 Xem chi tiết 99.99.4 51009595 Huỳnh Thị Diệu Ái 190401 An Giang.Huyện An Phú
8 Xem chi tiết 99.99.4 37008960 Phạm Nguyễn Khánh Châu 031101 Bình Định.Huyện Tây Sơn
9 Xem chi tiết 99.99.5 48024641 Lê Hoàng Nhân Ái 201001 Đồng Nai.Huyện Cẩm Mỹ
10 Xem chi tiết 99.99.5 39003365 Lê Thị Chi 100601 Phú Yên.Huyện Tây Hòa
11 Xem chi tiết 99.99.6 61008056 Mã Diệu Ái 080100 Cà Mau.Huyện Ngọc Hiển
12 Xem chi tiết 99.99.6 35005226 Võ Trần Quang Chảnh 200200 Quảng Ngãi.Thành phố Quảng Ngãi
13 Xem chi tiết 99.99.7 61006213 Mai Hoàng Diệu Ái 260501 Cà Mau.Huyện Cái Nước
14 Xem chi tiết 99.99.7 35001875 Nguyễn Thành Công 100501 Quảng Ngãi.Huyện Sơn Tịnh
15 Xem chi tiết 99.99.8 56007769 Ngô Thị Thúy Ái 260801 Bến tre.Huyện Giồng Trôm
16 Xem chi tiết 99.99.8 34015043 Phan Hồng Doanh 061001 Quảng Nam.Huyện Thăng Bình
17 Xem chi tiết 99.99.9 56000826 Nguyễn Khả Ái 170601 Bến tre.Huyện Bình Đại
18 Xem chi tiết 99.99.9 35003410 Nguyễn Thị Thu Dung 080901 Quảng Ngãi.Thành phố Quảng Ngãi
19 Xem chi tiết 99.99.10 61000006 Nguyễn Mỹ Ái 080801 Cà Mau.Huyện Thới Bình
20 Xem chi tiết 99.99.10 35000563 Phạm Tài Duy 241100 Quảng Ngãi.Huyện Bình Sơn
Tắt [X]