Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017
TÌM THÍ SINH:
Nhập mã xác nhận
gõ số báo danh: hoặc gõ họ, tên, ngày sinh (dùng font Unicode):
Họ: Tên: Ngày sinh:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
STT Chức năng Mã HS Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐKDT Hộ khẩu
1 Xem chi tiết 99.99.1 Lê Đình Thành 080391 HUI.A00.52510406 02.11
2 Xem chi tiết 99.99.2 Nguyễn Hữu Thông 260194 HUI.A00.52510302 41.02
3 Xem chi tiết 99.99.3 Hà Thị Ngọc Sương 160394 HUI.A00.52510302 41.06
4 Xem chi tiết 99.99.4 Lê Thị Thu Yến 210992 HUI.D01.52220201 02.21
5 Xem chi tiết 99.99.5 Hà Nguyễn Phương Nam 230996 HUI.A00.52510301 02.13
6 Xem chi tiết 99.99.6 Ngô Bình Minh 120394 HUI.A00.52510201 02.12
7 Xem chi tiết 99.99.7 Võ Đình Tín 010192 HUI.A00.52510401 35.01
8 Xem chi tiết 99.99.8 Lương Thụy Mai Hương 180496 HUI.D01.52220201 02.13
9 Xem chi tiết 99.99.9 Lê Văn Ngọ 240994 HUI.A00.52510302 34.08
10 Xem chi tiết 99.99.10 Phạm Hữu Giàu 070496 HUI.A00.52510205 53.03
11 Xem chi tiết 99.99.11 Lê Hồng Quang 270482 HUI.A00.52510206 02.01
12 Xem chi tiết 99.99.12 Đặng Quốc Dũng 260782 HUI.A00.52510301 39.01
13 Xem chi tiết 99.99.13 Nguyễn Quốc Uy 171290 HUI.A00.52340101 02.17
14 Xem chi tiết 99.99.14 Nguyễn Hữu Trung Hiếu 160192 HUI.A00.52510406 02.10
15 Xem chi tiết 99.99.15 Đỗ Thị Mai Thương 041196 HUI.A00.52340301 40.15
16 Xem chi tiết 99.99.16 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 180296 HUI.D01.52220201 36.01
17 Xem chi tiết 99.99.17 Nguyễn Bá Trường Dinh 230394 HUI.D01.52220201 02.09
18 Xem chi tiết 99.99.18 Nguyễn Đào Duy Quang 091096 HUI.A00.52510201 42.10
19 Xem chi tiết 99.99.19 Nguyễn Đình Thái 140694 HUI.A00.52510201 46.06
20 Xem chi tiết 99.99.20 Nguyễn Trọng Khương 291181 HUI.A00.52510206 02.07
Tắt [X]