Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

(Dành cho thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12)

Thí sinh:
Cơ sở Chính - Tp.Hồ Chí Minh (Học tại: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh)
Phân hiệu Quảng Ngãi - Tp.Quảng Ngãi (Học tại: 938 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
A. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh)
Họ tên
Giới tính Nam Nữ      
2. Ngày, tháng và năm sinh 3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) b) Dân tộc
Ngày sinh Nơi sinh  
Dân tộc
4. CMND số Ngày cấp
Nơi cấp
5. Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/Thành phố Huyện
6. Nơi học THPT hoặc tương đương
Tỉnh Năm lớp 10
Tỉnh Năm lớp 11
Tỉnh Năm lớp 12
7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
8. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào chọn vào đối tượng đó, nếu không thuộc diện ưu tiên thì không chọn.
Đối tượng ƯT: - Xem chi tiết ĐTƯT tại đây
9. Khu vực ưu tiên: KV1, KV2-NT, KV2, KV3
10. Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ
Điện thoại Email
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - Xem chi tiết các ngành có CLC
1. Ngành:   - Đăng ký CLC   Mã tổ hợp môn:
2. Ngành:   - Đăng ký CLC   Mã tổ hợp môn:
3. Ngành:   - Đăng ký CLC   Mã tổ hợp môn:
4. Ngành:   - Đăng ký CLC   Mã tổ hợp môn:
5. Ngành:   - Đăng ký CLC   Mã tổ hợp môn:
C. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT NĂM LỚP 12 (Ghi điểm trung bình cả năm cho từng môn)
(1) Toán (2) Vật lý (3) Hoá học (4) Sinh học
(5) Ngữ văn (6) Lịch sử (7) Địa lý (8) Ngoại ngữ (9) Giáo dục công dân (Nếu không học GDCD nhập điểm 0)
Nhập mã xác nhận
Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ và cam kết các thông tin khai trên phiếu là đúng sự thật. Nếu sai thông tin thí sinh sẽ chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Trường sẽ gửi Email xác nhận đăng ký ngay sau khi thí sinh hoàn tất việc nộp hồ. Bạn hãy lưu email này làm kết quả đối chiếu xác nhận đăng ký.
Tắt [X]