Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HCM THÔNG BÁO:


- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 08/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 07/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 06/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 05/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 04/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 03/09/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 29/08/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 28/08/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 27/08/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 26/08/2014. Thí sinh tải về tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 25/08/2014. Thí sinh tải về tại đây

Lưu ý

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được xét tuyển theo điểm, không xét ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ.
- Danh sách tiếp tục cập nhật từng ngày cho đến 08/09/2014.
- Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 sẽ được công bố trên website trường vào ngày 09/09/2014.
Tắt [X]