Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Môn Anh văn 3 dành cho các lớp tiên tiến  (25-01-2018)
Anh văn 3 dành cho các lớp tiên tiến học chương trình ABET; 
Lớp học phần 251148301,học thứ 5 tiết 2-3, thầy Nhật; đã được chấp nhận mở lớp các bạn sinh viên nhanh chóng đóng tiền học phí
Bắt đầu học 26/02/2018;
Đóng tiền từ 23/01/2018 đến 02/02/2018 


 
Thông báo điểm thi xếp lớp TOEIC ngày 06.01.2018  (22-01-2018)
 Điểm thi xếp lớp TOEIC ngày 06.01.2018
 
Môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến  (16-01-2018)
Khoa Ngoại Ngữ có mở môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến; 
Lớp học phần 251140201,học thứ 3 tiết 7-9, phòng B2.07, cô Bảo Trinh;
Bắt đầu học 26/02/2018;
Đóng tiền từ 16/01/2018 đến 02/02/2018 (nếu lớp đủ 10 sv).

 
Danh sách các lớp khai giảng ngày 15.01.2018  (12-01-2018)
Danh sách các lớp khai giảng ngày 15.01.2018

Danh sách SV lớp NCAV_ KG 15.01.2018

Danh sách SV lớp AVSC_KG 15.01.2018

 
Điểm thi lần 2 các lớp NCAV +AVSC_28.12.207  (11-01-2018)
 Điểm thi lần 2 lớp AVSC _28.12.2017

 Điểm thi lần 2 lớp NCAV _28.12.2017

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Môn Anh văn 3 dành cho các lớp tiên tiến  (25-01-2018)
Anh văn 3 dành cho các lớp tiên tiến học chương trình ABET; 
Lớp học phần 251148301,học thứ 5 tiết 2-3, thầy Nhật; đã được chấp nhận mở lớp các bạn sinh viên nhanh chóng đóng tiền học phí
Bắt đầu học 26/02/2018;
Đóng tiền từ 23/01/2018 đến 02/02/2018 


 
Môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến  (16-01-2018)
Khoa Ngoại Ngữ có mở môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến; 
Lớp học phần 251140201,học thứ 3 tiết 7-9, phòng B2.07, cô Bảo Trinh;
Bắt đầu học 26/02/2018;
Đóng tiền từ 16/01/2018 đến 02/02/2018 (nếu lớp đủ 10 sv).

 
Mở 2 lớp học phần môn Anh văn 2 và Anh văn 3 (ABET)  (11-01-2018)
 Khoa Ngoại Ngữ mở 2 lớp học phần môn Anh văn 2 và Anh văn 3 (ABET):

Anh văn 2 (211148213): thứ 5, tiết 4-6, phòng A2.06 , Thầy Cần

Anh văn 3 (211148306): thứ 5, tiết 2-4, phòng A3.06, Cô Nga

Đăng ký 11/01/2018 đến 02/02/2018

Bắt đầu học: 26/02/2018

 
Thông báo học lại môn Anh văn căn bản dành cho hệ Cao đẳng nghề, HK2 (2017-2018)  (08-01-2018)
 Nhấn vào đây tải file

 
Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày 11.11.2017  (22-11-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày 11.11.2017"

Bổ sung 3 sinh viên bị thiếu điểm