Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Thông Báo đăng ký học AVCB và AVSC  (19-09-2014)
SV nhắp vào đây xem thông báo lịch đăng ký học Anh văn 1

SV nhắp vào đây xem thông báo lịch đăng ký học Anh văn Sơ Cấp

 
Kết quả thi xếp lớp Anh văn, thi ngày 13.09.2014  (18-09-2014)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kết quả thi xếp lớp Anh văn, thi ngày 13.09.2014"

Sinh viên sau khi xem kết quả thi, theo dõi lịch đăng ký học lớp Anh văn sơ cấp và Anh văn 1 kể từ ngày 22.09.2014

 
Thông Báo đăng ký học Anh văn cấp tốc cho sv khóa cuối - Đợt 2  (10-09-2014)
Thông Báo đăng ký học  Anh văn cấp tốc cho

sinh viên khóa cuối - Đợt 2

 
Kết quả phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 08/2014  (09-09-2014)
Kết quả phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 08/2014
 
THÔNG BÁO  (08-09-2014)
 THÔNG BÁO

Từ ngày 08/09 – 29/09/2014 phát Chứng Chỉ ABC từ 17h00 - 17h30

Lý do: Đang trong thời gian đăng ký ABC đợt tháng 10/2014
Các bạn nộp thẻ dự thi ABC hoặc bảng điểm ABC trước 16h00 hằng ngày.

 Xin cảm ơn.

 

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Thông Báo đăng ký học AVCB và AVSC  (19-09-2014)
SV nhắp vào đây xem thông báo lịch đăng ký học Anh văn 1

SV nhắp vào đây xem thông báo lịch đăng ký học Anh văn Sơ Cấp

 
LỊCH THI LẠI LỚP AVCB CẤP TỐC ĐỢT 1 - HK1 (2014 - 2015)  (18-09-2014)
 

LỊCH THI LỚP AVCB CẤP TỐC ĐỢT 1

THI LẠI - HỌC KỲ 1 (2014 - 2015)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

141108012

14

5

14 - 14

25.09.2014

X11.05

Trần Vũ Bích Uyên

2

311108005

9

23

 
Kết quả thi xếp lớp Anh văn, thi ngày 13.09.2014  (18-09-2014)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kết quả thi xếp lớp Anh văn, thi ngày 13.09.2014"

Sinh viên sau khi xem kết quả thi, theo dõi lịch đăng ký học lớp Anh văn sơ cấp và Anh văn 1 kể từ ngày 22.09.2014

 
LỊCH THI LẠI LỚP AVCB HỌC LẠI ĐỢT 7 - HK3 (2013-2014)  (11-09-2014)
 

LỊCH THI LẠI CUỐI KỲ LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 7

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Ngày

Tiết

Phòng

Giáo viên coi thi

1

141108018

5

3

16.09.2014

14-14

X10.10

Hoàng Lê Thị Tuyết

 
Danh sách sinh viên dự thi xếp lớp Anh văn ngày thi 13.09.2014  (11-09-2014)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên

dự thi xếp lớp Anh văn ngày thi 13.09.2014"