Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

thông báo ds sinh viên học AVSC +NCAV hè  (07-06-2018)
 Thông báo

sinh viên xem Danh sách sinh viên NCAV + AVSC học kỳ hè

tại

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> mục thông báo  --> Danh sách sinh viên NCAV + AVSC học kỳ hè:khai giảng 11/06/2018

 
thông báo điểm thi cuối kỳ các lớp AVSC và NCAV  (01-06-2018)
Thông báo 

sinh viên xem điểm thi NCAV + AVSC + lịch thi lần 2 tại  

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> mục thông báo  --> Điểm thi cuối kỳ môn Anh văn lớp nghề +AVSC

 
thông báo điểm thi xếp lớp  (31-05-2018)
 Do thay đổi website khoa Ngoại ngữ

sinh viên xem điểm thi xếp lớp 

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> mục thông báo --> Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 12/05/2018

 
Thông báo trùng lịch thi  (21-05-2018)
 Thông báo những sinh viên trùng lịch thi

1/ Những sinh viên trùng lịch thi tiết 5-6 Anh văn 1, Anh văn  2, Anh văn  3 hệ ABET

sinh viên sẽ thi môn tiếng Anh 1 tiết 3-4 phòng V8.3 môn còn lại thi đúng phòng như trên lịch thi


2/ Những sinh viên trùng lịch thi tiết 3-4 tiếng Anh 1, tiếng Anh 4 CLC

Sinh viên sẽ thi tiếng Anh 4  tiết 3-4  đúng phòng trên lịch thi

môn tiếng Anh 1 CLC sinh viên tập trung tại VP KNN tiết 5-6

 
Danh sách sinh viên thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018  (11-05-2018)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018"

Sinh viên đi thi mang theo Chứng minh nhân dân;

Không có chứng minh nhân dân, sinh viên không được vào phòng thi.

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

thông báo điểm thi xếp lớp  (31-05-2018)
 Do thay đổi website khoa Ngoại ngữ

sinh viên xem điểm thi xếp lớp 

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> mục thông báo --> Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 12/05/2018

 
Danh sách sinh viên thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018  (11-05-2018)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018"

Sinh viên đi thi mang theo Chứng minh nhân dân;

Không có chứng minh nhân dân, sinh viên không được vào phòng thi.

 
Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn ngày thi 12.05.2018  (16-04-2018)
 Sinh viên nhấn vào đây xem thông báo

Đăng ký thi Xếp lớp: 16/04/2018 - 04/05/2018

Ngày thi: 12/05/2018

 
Thông báo tạm ngưng khai giảng 15.04.2018 lớp học lại Anh văn căn bản dành cho Cao đẳng nghề  (13-04-2018)
 Nhấn vào đây xem thông báo học lại AVCB

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 01/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 15/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa tiếp tục chiêu sinh cho đăng ký từ ngày 16/04/2018 đến ngày 27/04/2018. 

 
Lịch học và lịch thi môn AVCB học lại dành cho Cao đẳng nghề tại HK2 (2017-2018)  (01-03-2018)
Xem file thông báo tại đây . Lớp khai giảng 02.03.2018

Nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên lớp 141108001"

Nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên lớp 141148001"