Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

ĐĂNG KÝ ANH VĂN 1

Mã sinh viên*
Họ tên  
Lớp  
Lớp đăng ký*
Tên lớp  
Sỉ số hiện tại  
Sỉ số tối đa  
Phòng học  
Giờ học  
Ngày bắt đầu  
Ngày kết thúc  
Đợt mở lớp  
Ngày hết hạn đăng ký