Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2016  (20-02-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2016"


Xem tiếp
Đóng tiền học phí bổ sung  (16-02-2017)
Bạn Lê Hoàng Tường Vy, lớp DHAV9A, đến Phòng Tài chính kế toán đóng tiền bổ sung cho môn khóa luận tốt nghiệp.
Xem tiếp
Mở lớp học lại các môn học của lớp NCAV7A, NCAV8A tại HK2 (2016-2017)  (16-02-2017)

Khoa Ngoại Ngữ có mở lớp học lại các môn học của lớp NCAV7A, NCAV8A tại HK2 (2016-2017):

  • Nghe 3, NCAV7A
  • Thực hành Phiên dịch, NCAV7A
  • Ngữ âm và âm vị học , NCAV8A
  • Đọc 2, NCAV8A
  • Viết 2, NCAV8A
  • Hình vị học, NCAV8A
  • Viết 3, NCAV8A

Sinh viên đăng ký và đóng tiền từ 14.02.2017 đến 21.02.2017. Lịch học bắt đầu từ 28.02.2017


Xem tiếp
Sinh viên DHAV9 muốn rút tên không làm khóa luận tốt nghiệp  (06-02-2017)
Sinh viên DHAV9 muốn rút tên không làm khóa luận tốt nghiệp, thủ tục: sinh viên viết đơn không làm khóa luận tốt nghiệp nộp về khoa Ngoại Ngữ, hạn nhận đơn và giải quyết từ 06.02.2017 đến 13.02.2017.
Xem tiếp
Đóng tiền học phí Cú pháp học và Tin học cơ sở lớp DHAV7,8,9,10  (10-01-2017)
Môn Cú pháp học DHAV9,10 HL và Tin học cơ sở DHAV7,8,9,10 HL đã được Phòng Đào Tạo chấp nhận mở lớp. Các bạn sinh viên nhanh chóng đóng phí vì hạn chót  là 12.01.2017
Xem tiếp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016  (10-01-2017)
Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016 của các lớp NCAV5,6,7; CDAV13,14,15; DHAV6,7,8.
Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
Xem tiếp
Đăng ký học phần môn Văn học Anh Mỹ lớp DHAV9  (10-01-2017)
Môn Văn học Anh Mỹ của lớp DHAV8,9 đã được mở, các bạn sinh viên 2 lớp này đăng ký tại trang đăng ký học phần, hạn chót đến 12.01.2017
Xem tiếp