Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chỉnh sửa mã môn Cơ sở văn hóa Việt Nam lớp DHAV10AB  (29-12-2016)
Mã môn Cơ sở văn hóa Việt Nam của lớp DHAV10 bị lỗi đã được Phòng Đào Tạo duyệt sửa. Các bạn sinh viên DHAV10 bị lỗi mã theo dõi bảng điểm kết quả học tập môn này xem đã được chỉnh sửa chưa để việc xét tốt nghiệp thuận lợi.
Xem tiếp
Mở lớp học phần học lại đợt 2 của học kỳ 2 (2016-2017)  (27-12-2016)
Khoa Ngoại Ngữ có mở lớp học phần học lại đợt 2 của học kỳ 2 (2016-2017) 2 môn:

Cú pháp học , DHAV9 và DHAV10
Tiếng Anh thương mại , CDAV16.

Thời gian đăng ký và đóng tiền từ 26/12/2016 đến 12/01/2017.

Sinh viên thuộc 3 lớp trên cần học môn này thì đăng ký trên hệ thống đăng ký học phần.


Xem tiếp
Liên lạc sinh viên  (23-12-2016)
Bạn Hồ Văn Ngân, mssv 12033071, DHAV8A, xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016 không đạt vì có công nợ 880.000 đ. Bạn nhanh chóng đến phòng tài chính kế toán trường đóng phí và nộp đơn xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ chậm nhất là 27.12.2016. Bạn chụp 2 hình 3x4 , phông nền xanh, áo sơ mi trắng dán vào trong đơn.

Bạn Lê Thùy Dung , mssv 13046671, lớp CDAV15A, không đạt tốt nghiệp tháng 12.2016 vì có công nợ 35.000 đ.

Bạn Hà Thị Diễm My, mssv 12023951, lớp DHAV8A, chưa nộp đơn xét tốt nghiệp và 2 hình 3x4, hạn chót 27.12.2016.

Bạn Lê Thị Thanh Nga, mssv 11048001, DHAV7A, chưa nộp đơn xét tốt nghiệp và 2 hình 3x4 (phông nền xanh, áo sơ mi trắng).

Bạn Đỗ Phan Huyền Linh, mssv 12117371, NCAV6A, chưa nộp đơn xét tốt nghiệp.

Bạn Doãn Thị Tịnh, mssv 13003831, NCAV7A, chưa nộp đơn xét tốt nghiệp.

Xem tiếp
Các bạn sinh viên chưa đóng tiền học phí Hk2 (16-17)  (22-12-2016)
Các bạn sinh viên có tên sau đây nhanh chóng đi đóng tiền học phí HK2 (2016-2017), bắt đầu học 26/12/2016:


211144603

PPGDNN 1

CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ


STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

1

14037571

Đỗ Hoàng

Anh

28/10/1996

DHAV10B

2

14093511

Trần Thị

Huyền

06/11/1996

DHAV10B

3

14111621

Lê Trung

Hưng

20/04/1996

DHAV10A

4

14036481

Nguyễn Thị

Hương

03/04/1996

DHAV10A

5

14129741

Lê Thị Mỹ

Như

26/09/1995

DHAV10A

6

14070361

Hoàng Thị Nam

Phương

12/12/1996

DHAV10B

7

14081291

Hma Rvai Ma

Suyền

01/09/1996

DHAV10B

8

14013951

Ngô Đại

Thành

04/05/1996

DHAV10A

 


211112601

NGỮ NGHĨA HỌC

CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ


STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

1

13026851

Phạm Hồng

Hưng

21/10/1995

DHAV9A

 


111142501

ĐỌC 1

CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ


STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

1

14021201

Đặng Thị Phương

Thúy

30/07/1996

CDAV16A

 


211103101

VĂN HÓA ANH MỸ

CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ


STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

1

12174171

Phạm Thị Minh

Châu

05/07/1994

DHAV8CT2

2

13054301

Võ Thị Hồng

Diểm

27/08/1995

DHAV9A


Xem tiếp
Nhận thẻ Viettin Bank  (22-12-2016)

Ngân hàng Viettin Bank gửi thẻ ATM cho các bạn sinh viên DHAV12AB. Các bạn ghé khoa nhận thẻ.Xem tiếp
Sinh viên nhanh chóng đóng tiền học phí Hk2 (2016-2017)  (20-12-2016)
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HỌC LẠI GHÉP VỚI LỚP CHÍNH
HỌC KỲ 2 (2016-2017) – ĐỢT 2

STT Lớp dự kiến HL Lớp học phần HL Môn học Ghép với lớp chính Lớp học phần chính
1. DHAV9 HL 211111901 (13sv) Phương pháp giảng dạy TA 1
2. CDAV16 HL 111143901 (5 sv) Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 1
3. CDAV15 HL 111111601 Luyện âm DHAV12 N1 211141001
4. DHAV9 HL 211111601 Luyện âm DHAV12 N2 211141002
5. DHAV9 HL 211112601 (1SV) Ngữ nghĩa học DHAV10 N2 211141302
6. CDAV16 HL 111143101 Nghe 3 DHAV11 N1 211143201
7. DHAV8,9 HL 211103101 Văn hóa Anh Mỹ DHAV10 N3 211141903
8. CDAV16 HL 111141401 Từ vựng học DHAV11 N1 211141501
9. CDAV15 HL 111111701 Thực hành Biên dịch DHAV10 N5 211144205
10. DHAV9 HL 211111701 Thực hành Biên dịch DHAV10 N5 211144205
11. DHAV7 HL 211102901 Biên dịch 1 DHAV10 N5 211144205
12. DHAV8,9 HL 211114102 Nói 3 DHAV11 N2 211143308
13. CDAV16 HL 111142501 Đọc 1 DHAV12 N1 211142601
14. CDAV15 HL 111113901 Đọc 1 DHAV12 N1 211142601
15. DHAV7 HL 211103201 Phiên dịch 1 DHAV10 N1 211144301
16. CDAV16 HL 111142301 Nghe 1 DHAV12 N2 211142402
17. CDAV16 HL 111143202 Nói 3 DHAV11 N1 211143301
18. CDAV16 HL 111143801 Phiên dịch DHAV10 N2 211144301
19. DHQT8ATT 251108001 Anh Văn 1 DHDI12ATT 251140216
Lớp dự kiến HL Lớp học phần HL Môn học
DHAV9 HL 211111901 (13sv) Phương pháp giảng dạy TA 1
CDAV16 HL 111143901 (5 sv) Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 1
CDAV15 HL 111111601 Luyện âm
DHAV9 HL 211111601 Luyện âm
DHAV9 HL 211112601 (1SV) Ngữ nghĩa học
CDAV16 HL 111143101 Nghe 3
DHAV8,9 HL 211103101 Văn hóa Anh Mỹ
CDAV16 HL 111141401 Từ vựng học
CDAV15 HL 111111701 Thực hành Biên dịch
DHAV9 HL 211111701 Thực hành Biên dịch
DHAV7 HL 211102901 Biên dịch 1
DHAV8,9 HL 211114102 Nói 3
CDAV16 HL 111142501 Đọc 1
CDAV15 HL 111113901 Đọc 1
DHAV7 HL 211103201 Phiên dịch 1
CDAV16 HL 111142301 Nghe 1
CDAV16 HL 111143202 Nói 3
CDAV16 HL 111143801 Phiên dịch
DHQT8ATT 251108001 Anh Văn 1
DHAV10 N3 (12 sv) 211144603 Phương pháp giảng dạy TA 1
DHAV10 N3 211144603 Phương pháp giảng dạy TA 1

Các bạn sinh viên học lại những môn của những lớp trên, kiểm tra lại lịch đăng ký học phần HK2 (16-17) tình trạng chấp nhận mở lớp. Các bạn nhanh chóng đóng tiền học phí trong ngày 20.12.2016 trước 16h00 chiều.


Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016  (06-12-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016"
Xem tiếp