Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Mở lớp học phần Phương pháp học Tiếng Anh  (03-10-2014)
 Hiện nay khoa Ngoại ngữ có mở lớp học phần Phương pháp học Tiếng Anh, sinh viên nào còn nợ môn này liên hệ khoa đăng ký học. Hạn chót đăng ký: 17/10/2014

Xem tiếp
DANH SÁCH DHAV7AB HỌC GHÉP DHAV6TCVB2  (02-10-2014)
SV  NHẤN VÀO XEM "DANH SÁCH DHAV7AB HỌC GHÉP DHAV6TCVB2" 

Thời khóa biểu lớp DHAV7AB HỌC GHÉP DHAV6TCVB2

SV có tên trong danh sách và đạt điểm D liên hệ cô Tú để hủy điểm học cải thiện. Hạn chót: 10/10/2014


Xem tiếp
Kiểm tra thông tin cá nhân trước khi in chứng chỉ quốc phòng thể chất  (01-10-2014)
Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên các khóa DH7 - DH8 - CD14 - NC6 (bao gồm thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh và điểm 2 môn QP - TC)

Sinh viên có trong danh sách rà soát lại các thông tin trên: sinh viên nhấn vào đây xem danh sách

 

Nếu sai thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi sinh) đề nghị sinh viên xuống Phòng Đào tạo gặp thầy Quang làm thủ tục chỉnh sửa thông tin.

 

Nếu sai thông tin về điểm số, đề nghị sinh viên liên hệ khoa Giáo Dục Quốc Phòng - Thể Chất, gặp cô Mai giáo vụ khoa để chỉnh sửa, cập nhật điểm.

 

Sau khi cập nhật hoàn tất, đề nghị sinh viên quay lại gặp cô Tú (khoa ngoại ngữ) báo là đã chỉnh sửa xong để cô Tú nắm thông tin.

 

Đề nghị sinh viên thực hiện nhanh chóng để Phòng Đào tạo có đủ dữ liệu in chứng chỉ cho sinh viên. Hạn chót cho sinh viên chỉnh sửa là cuối tháng 10 năm 2014

Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2014  (19-09-2014)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lớp NCAV3,4,5 đợt tháng 09 năm 2014"

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3, 4, 5

Đợt tháng 09 năm 2014

Stt

Lớp thi

Sĩ số

Từ sĩ số

Thứ

Ngày

Môn thi

Giờ thi

Phòng thi

GV coi thi

1

NCAV3

1

 

7

20.09.2014

Chính trị

7h30-10h00

V12.03

Trần Vũ Bích Uyên

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

7

 

10

1

NCAV3

0

 

7

20.09.2014

Chuyên ngành: Biên dịch

13h30-16h00

V12.03

Trần Vũ Bích Uyên

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

2

 

4

1

NCAV3

0

 

Chủ nhật

21.09.2014

Cơ sở: Cú pháp học

7h30-10h00

A3.04

Trần Vũ Bích Uyên

2

NCAV4

3

 

3

NCAV5

12

 

15

Xem tiếp
Đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2014  (19-09-2014)
 Đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2014, sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa ngoại ngữ, mang theo chứng minh nhân dân.
Xem tiếp
Thông báo có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2014  (12-08-2014)
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 07 năm 2014 của các lớp DHAV4, DHAV5, DHAV6, DHAV7LT, CDAV11, CDAV12AB, CDAV13AB, NCAV3, NCAV4, NCAV5.

Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại ngữ.

Xem tiếp
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014  (07-08-2014)
 Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2014

Danh sách sinh viên không tốt nghiệp đợt xét  tháng 07 năm 2014

Xem tiếp