Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh  (13-03-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh"


Xem tiếp
Tổ chức Hội thảo "Sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp"  (08-03-2017)
Theo kế hoạch của Nhà trường, thứ bảy ngày 11/03/2017 sẽ tổ chức Hội thảo "Sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp" tại cơ sở chính lúc 7h30 -12h00 sáng, tại hội trường E4.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm khoa và các lớp trưởng:

Đinh Thúy Ly, DHAV9
Nguyễn Đức Tú, DHAV10A
Nguyễn Phú Cường, DHAV10B
Mai Đức Huy, DHAV11A
Phan Tường Vi, DHAV11B
Võ Trâm Anh, DHAV12A
Phạm Thị Thúy Nga, DHAV12B
Chu Bá Sơn, CDAV16A

Rất mong các bạn tham dự đầy đủ !

Đã có thẻ đeo tham dự hội thảo, các bạn viên có tên ở trên đến văn phòng khoa Ngoại Ngữ gặp cô Tú để nhận.


Xem tiếp
Lịch thi lớp học lại NCAV8  (06-03-2017)
Nghe 3, thi tiết 7-8, ngày 13.03.2017, GVCT: cô Kha, phòng A4.13
Viết 2, thi tiết 2-3, ngày 13.03.2017, GVCT: cô Ngọc, phòng A4.09
Viết 3, thi tiết 2-3, ngày 13.03.2017, GVCT: cô Ngọc, phòng A4.10
Nói 2, thi tiết 5-6, ngày 15.03.2017, GVCT: cô Xuân, phòng A5.02
Nghe 4, thi tiết 7-8, ngày 15.03.2017, GVCT: cô Ngọc, phòng A4.09
Nói 1, thi tiết 3-4, ngày 15.03.2017, GVCT: cô Xuân, phòng A5.02
Nghe 1, thi tiết 9-10, ngày 13.03.2017, GVCT: cô Kha, phòng A4.09


Xem tiếp
Lịch thi lớp học lại NCAV8  (06-03-2017)
Môn Thực hành Phiên dịch, thi tiết 2-3, thứ 3 (07.032017), thầy Luật coi thi, phòng A4.13

Môn Hình vị học, thi tiết 10-11, thứ 4 (08.03.2017), cô Phương Dung coi thi, phòng A4.10

Xem tiếp
Ngày hội tuyển dụng việc làm 2017  (02-03-2017)
Các bạn sinh viên nhấn vào đây xem "Ngày hội tuyển dụng - việc làm 2017"
Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng của Trường Anh ngữ quốc tế Việt Anh House  (27-02-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem thông tin tuyển dụng
Xem tiếp
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2016  (20-02-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2016"


Xem tiếp