Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  (08-01-2014)
 Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời lớp DHAV5, DHAV6LT, DHAV7LT, CDAV10, CDAV11, CDAV12AB, NCAV4, đợt xét tháng 12/2013, SV đến văn phòng khoa Ngoại ngữ để nhận.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 12 năm 2013

Danh sách sinh viên không công nhận tốt nghiệp tháng 12 năm 2013

Xem tiếp
Thông báo về việc mở lớp học lại, học cải thiện điểm các lớp chuyên ngành Tiếng Anh  (06-01-2014)
Khoa Ngoại ngữ phát đơn mở lớp học lại, học cải thiện điểm cho tất cả các khóa, sinh viên liên hệ đăng ký danh sách học tại khoa , trước ngày 17/01/2014

Mẫu đơn học lại , học cải thiện điểm

Xem tiếp
Thông báo có Chứng chỉ Quốc phòng + Chứng chỉ Thể chất lớp DHAV6, CDAV12AB, NCAV4  (04-01-2014)
 Đã có :

  • Chứng chỉ Quốc phòng + Chứng chỉ Thể chất lớp DHAV6
  • Chứng chỉ Quốc phòng lớp CDAV12AB, NCAV4

Sinh viên đến nhận chứng chỉ tại văn phòng khoa Ngoại ngữ (mang theo thẻ SV )

Xem tiếp
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Hoa  (03-01-2014)
Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Kết quả thi chứng chỉ B tiếng Hoa_ngày 15.12.2013

Kết quả thi chứng chỉ C tiếng Hoa_ngày 14.12.2013

Xem tiếp
Có đĩa hình lễ trao bằng tốt nghiệp đại học ngày 14.11.2013  (16-12-2013)
 Đã có đĩa hình lễ trao bằng tốt nghiệp đại học ngày 14.11.2013
Xem tiếp
Thời khóa biểu các lớp Anh Văn học kỳ 2 năm 2013-2014  (16-12-2013)

Thời khóa biểu các lớp Anh Văn học kỳ 2 năm 2013-2014 _Tại đây

Xem tiếp
Danh sách sinh viên NCAV4 thi tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2013  (11-12-2013)
NCAV4 thi tốt nghiệp môn chính trị

NCAV4 thi tốt nghiệp môn cơ sở

NCAV4 thi tốt nghiệp môn chuyên ngành

Xem tiếp