Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Nộp đơn xét tốt nghiệp tháng 12/2017  (05-01-2018)
Các bạn có tên sau nộp đơn xét tốt nghiệp và 2 tấm hình 3x4 (chụp phông nền xanh, mặc áo sơ mi trắng) gấp để dán hình vào bằng tốt nghiệp:

Bạn Đống Thị Minh Tâm, lớp NCAV6A, mssv 12064231;
Bạn Nguyễn Phương Thảo, lớp NCAV8A, mssv 14009797;
Bạn Trần Anh Tiến, lớp DHAV7A, mssv 11042111;
Bạn Đào Thị Linh, lớp DHAV9A, mssv 13072371;
Bạn Huỳnh Thị Ngọc Vy, lớp DHAV9A, mssv 13054331;
Bạn Trần Đức Minh, lớp DHAV6TCVB2, mssv 14143381 (bổ sung bản photo giấy khai sinh vì trên hệ thống quản lý của trường thiếu nơi sinh của bạn);Xem tiếp
Đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở lần 2  (05-01-2018)
 Khoa Ngoại Ngữ đã mở lớp các môn:
  1. Ngoại Ngữ 2
  2. Phương pháp nghiên cứu khoa học
  3. Từ vựng học
  4. Đất nước học Anh Mỹ
  5. Nghe 1
  6. Đọc 1
  7. Viết 1
  8. Nghe 3
  9. Biên dịch 1
  10. Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
Đăng ký từ 05/01/2018 đến 02/02/2018
Đóng tiền từ 05/01/2018 đến 09/02/2018 (nếu lớp đủ 30 sv)
Bắt đầu học 26/02/2018

Xem tiếp
Đóng tiền học phí môn Tiếng Việt thực hành, CDAV18AB  (26-12-2017)
 Khoa Ngoại Ngữ đã mở và đăng ký cho sinh viên CDAV18AB môn Tiếng Việt thực hành, lớp học phần 111140504, học thứ 2 , tiết 7-8 , phòng A1.03, cô Kim Phượng dạy. 
Các bạn sinh viên CDAV18AB nhanh chóng đi đóng tiền học phí.

Xem tiếp
Đăng ký học phần Nghe 1  (18-12-2017)
 HK2 (2017-2018) Khoa Ngoại Ngữ đã mở môn Nghe 1 , DHAV13, 2 lớp: 211142417 thứ 5 tiết 4-6 và 211142418 thứ 5 tiết 7-9 cô Thu Hằng dạy. Những bạn sinh viên nào hiện giờ vẫn còn chưa đăng ký được môn này thì nhanh chóng đăng ký.

Sinh viên đăng ký tại web:   http://www.iuh.edu.vn/phongdaotao/Login.aspx?MenuID=203

Xem tiếp
Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh  (18-12-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh"


Xem tiếp
ket quả thi chứng chỉ BC_02.2.17  (14-12-2017)
 Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay

Kết quả thi chứng chỉ B­_02.12.17

Kết quả thi chứng chỉ C_02.12.17

Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp NCAV5,7,8 ngày thi 16.12.2017  (13-12-2017)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi tốt nghiệp NCAV5,7,8 ngày thi 16.12.2017"

Xem tiếp