Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Sinh viên nhanh chóng đóng tiền học phí Hk2 (2016-2017)  (20-12-2016)
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HỌC LẠI GHÉP VỚI LỚP CHÍNH
HỌC KỲ 2 (2016-2017) – ĐỢT 2

STT Lớp dự kiến HL Lớp học phần HL Môn học Ghép với lớp chính Lớp học phần chính
1. DHAV9 HL 211111901 (13sv) Phương pháp giảng dạy TA 1
2. CDAV16 HL 111143901 (5 sv) Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 1
3. CDAV15 HL 111111601 Luyện âm DHAV12 N1 211141001
4. DHAV9 HL 211111601 Luyện âm DHAV12 N2 211141002
5. DHAV9 HL 211112601 (1SV) Ngữ nghĩa học DHAV10 N2 211141302
6. CDAV16 HL 111143101 Nghe 3 DHAV11 N1 211143201
7. DHAV8,9 HL 211103101 Văn hóa Anh Mỹ DHAV10 N3 211141903
8. CDAV16 HL 111141401 Từ vựng học DHAV11 N1 211141501
9. CDAV15 HL 111111701 Thực hành Biên dịch DHAV10 N5 211144205
10. DHAV9 HL 211111701 Thực hành Biên dịch DHAV10 N5 211144205
11. DHAV7 HL 211102901 Biên dịch 1 DHAV10 N5 211144205
12. DHAV8,9 HL 211114102 Nói 3 DHAV11 N2 211143308
13. CDAV16 HL 111142501 Đọc 1 DHAV12 N1 211142601
14. CDAV15 HL 111113901 Đọc 1 DHAV12 N1 211142601
15. DHAV7 HL 211103201 Phiên dịch 1 DHAV10 N1 211144301
16. CDAV16 HL 111142301 Nghe 1 DHAV12 N2 211142402
17. CDAV16 HL 111143202 Nói 3 DHAV11 N1 211143301
18. CDAV16 HL 111143801 Phiên dịch DHAV10 N2 211144301
19. DHQT8ATT 251108001 Anh Văn 1 DHDI12ATT 251140216
Lớp dự kiến HL Lớp học phần HL Môn học
DHAV9 HL 211111901 (13sv) Phương pháp giảng dạy TA 1
CDAV16 HL 111143901 (5 sv) Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 1
CDAV15 HL 111111601 Luyện âm
DHAV9 HL 211111601 Luyện âm
DHAV9 HL 211112601 (1SV) Ngữ nghĩa học
CDAV16 HL 111143101 Nghe 3
DHAV8,9 HL 211103101 Văn hóa Anh Mỹ
CDAV16 HL 111141401 Từ vựng học
CDAV15 HL 111111701 Thực hành Biên dịch
DHAV9 HL 211111701 Thực hành Biên dịch
DHAV7 HL 211102901 Biên dịch 1
DHAV8,9 HL 211114102 Nói 3
CDAV16 HL 111142501 Đọc 1
CDAV15 HL 111113901 Đọc 1
DHAV7 HL 211103201 Phiên dịch 1
CDAV16 HL 111142301 Nghe 1
CDAV16 HL 111143202 Nói 3
CDAV16 HL 111143801 Phiên dịch
DHQT8ATT 251108001 Anh Văn 1
DHAV10 N3 (12 sv) 211144603 Phương pháp giảng dạy TA 1
DHAV10 N3 211144603 Phương pháp giảng dạy TA 1

Các bạn sinh viên học lại những môn của những lớp trên, kiểm tra lại lịch đăng ký học phần HK2 (16-17) tình trạng chấp nhận mở lớp. Các bạn nhanh chóng đóng tiền học phí trong ngày 20.12.2016 trước 16h00 chiều.


Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016  (06-12-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016"
Xem tiếp
Công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08 năm 2016  (28-09-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08 năm 2016

Xem tiếp
Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 14.11.2016  (28-09-2016)
Theo thông báo của nhà trường về Kế hoạch lễ tốt nghiệp đợt tháng 01, 06, 08 năm 2016 đăng trên web http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/ke-hoach-le-tot-nghiep-dot-tot-nghiep-thang-01-thang-06-va-thang-08-nam-2016-a1330.html

Sinh viên nào tham dự lễ đăng ký tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ, hạn chót 07.11.2016.

Khi đi tham dự lễ , sinh viên mang theo 500.000 đ đặt tiền cọc mượn áo, nón tốt nghiệp. Dự lễ xong , sv trả lại áo, nón tốt nghiệp thì nhận lại tiền đặt mượn đồ.

Xem tiếp
TKB HỌC TRẢ NỢ MÔN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT_HỆ NIÊN CHẾ 2016_ĐỢT 2  (26-09-2016)
Khoa LLCT mở lớp học lại môn Chính trị và Pháp luật cho các lớp hệ niên chế, sinh viên còn nợ môn đăng ký học trả nợ, để kịp xét tốt nghiệp đợt cuối năm.

Sinh viên nhấn vào đây xem " Thời khóa biểu học lại 2016"

Sinh viên đăng ký học liên hệ khoa Lí luận chính trị phòng D2.02

Xem tiếp
Học bổng  (26-09-2016)
Đã có tiền học bổng, sinh viên đến nhận học bổng tại phòng Kế hoạch Tài chính gặp cô Hà quầy số 1. Khi đi nhận sinh viên mang theo chứng minh nhân dân.
Xem tiếp
Có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 06 năm 2016  (12-09-2016)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 06 năm 2016 các lớp CDAV12A, CDAV13AB, CDAV14AB, CDAV15A, NCAV4, NCAV5, NCAV6, NCAV7.

Sinh viên khi đến nhận bằng mang theo CMND.

Xem tiếp