Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Sinh viên Hê ĐH, CD Nguyện vọng 2 học bổ sung môn GDQP & GDTC  (16-04-2015)
 Trung tâm GDQP &TC gửi thông báo, sinh viên nhấn vào đây xem.

Xem tiếp
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Trung tháng 03/2015  (15-04-2015)
Kết quả thi B tiếng Trung ngày 29/03/2015

Kết quả thi C tiếng Trung ngày 28/03/2015

Xem tiếp
KET HOẠCH THI TIENG TRUNG THÁNG 05/2015  (15-04-2015)
 KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG TRUNG

Đợt tháng 05/2015

·        Đăng ký dự thi :  13/04/2015 – 24/04/2015

·        Luyện thi: 04/05/2015 – 22/05/2015 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

  Giờ học: 18h15 – 21h05   

Ngày thi dự kiến:

v Thi B+C: chiều thứ 7 ngày 30/05/2015

Xem tiếp
Lịch học trả nợ môn Chính trị, Pháp luật (hệ niên chế) và Lịch ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị cho lớp NCAV6  (31-03-2015)
Lịch học trả nợ môn Chính trị, Pháp luật (hệ niên chế)

Lịch ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị cho lớp NCAV6

Xem tiếp
Danh sách thi chứng chỉ tiếng trung  (23-03-2015)
 Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Danh sách Thi Tiếng trung C_ngày 28/03/2015

Danh sách Thi Tiếng trung B_ngày 29/03/2015

Hướng dẫ lấy thẻ dự thi

Xem tiếp
Lịch thi trả nợ môn lớp NCAV6,7  (23-03-2015)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi trả nợ môn lớp NCAV6,7"

Xem tiếp
Thời khóa biểu và lịch thi học lại môn Ngữ pháp 1 lớp NCAV7  (23-03-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI LỚP NCAV7

Học kỳ 2 - Năm học 2014 - 2015

Số tiết dạy:  16 tiết

Bắt đầu học:   31.03.2015

Thi :    2 tiết

Kết thúc học : 21.04.2015

Thi lần 1 ngày :  05.05.2015

Giờ học:  8h10 - 11h20 (tiết 3 - 6)

Thi lần 2 ngày:  

Stt

Lớp HP

Tên học phần

 SVĐK

Thứ

Phòng

Giảng viên

1

1411111

Ngữ pháp 1

29

3

A5.01

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC LẠI LỚP NCAV7

Học kỳ 2 - Năm học 2014 - 2015

Stt

Lớp HP

Tên học phần

 SVĐK

Ngày thi

Tiết

Phòng

Giảng viên

1

1411111

Ngữ pháp 1

29

05.05.2015

3-3

A5.01

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Xem tiếp