Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo về việc mở lớp học lại, học cải thiện điểm các lớp chuyên ngành Tiếng Anh  (23-05-2014)
Khoa Ngoại ngữ phát đơn mở lớp học lại, học cải thiện điểm cho tất cả các khóa, sinh viên liên hệ đăng ký danh sách học tại khoa , trước ngày 30/05/2014

Mẫu đơn học lại , học cải thiện điểm

Xem tiếp
Thời khóa biểu học lại Nhập môn tin học lớp NCAV4,5  (06-05-2014)
 Sinh viên lớp NCAV4, 5 đã đóng tiền đăng ký học lại môn Nhập môn tin học HK2 (2013-2014) sẽ học theo Thời khóa biểu khoa Công Nghệ Thông tin gửi như sau:

  • Sáng thứ 3,5,7
  • Giờ học: 7h00 - 10h45 sáng
  • Phòng học: B1.12
  • Bắt đầu học: thứ 5 (08/05/2014)
  • Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Bình

Danh sách sinh viên học: 

140100101 nhập môn tin học

140100102 nhập môn tin học

141126001 nhập môn tin học

Xem tiếp
Danh sách luyện thi chứng chỉ tiếng Trung kỳ thi tháng 06/2014  (05-05-2014)
Danh sách luyện thi tiếng Trung B

Ds luyện thi tiếng Trung C_ hủy lớp luyện thi, sinh viên đến khoa NN làm giấy rút  tiền luyện thi

Thời khóa biểu

Xem tiếp
Thông Báo đã có chứng chỉ tiếng Hoa kỳ thi tháng 08/2013  (28-04-2014)
 Đã có chứng chỉ tiếng Hoa đợt thi tháng 08/2013. SV đến nhận mang theo:

1. Thẻ dự thi chứng chỉ B,C

2. Chứng minh nhân dân

Trường hợp nhờ người nhận thay phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là người thân.


Xem tiếp
Có chứng chỉ quốc phòng, thể chất lớp CDAV13A, CDAV13B, NCAV5  (25-04-2014)
Đã có chứng chỉ quốc phòng, thể chất lớp CDAV13A, CDAV13B, NCAV5 sinh viên đến nhận mang theo thẻ sinh viên.


Xem tiếp
Sinh viên thi chứng chỉ Tiếng Trung tại Trung tâm Hán ngữ nhận bằng tại khoa Ngoại ngữ  (25-04-2014)
Sinh viên trước đây có thi đạt chứng chỉ Tiếng Trung tại Trung tâm Hán ngữ (Trung tâm Hán ngữ hiện nay đã nghỉ) chờ nhận bằng, liên hệ khoa Ngoại ngữ để nhận chứng chỉ. Sinh viên đến nhận chứng chỉ mang theo chứng minh nhân dân.

Xem tiếp
Lịch thi lại trả nợ môn lớp NCAV4,5 học lại  (25-04-2014)
 

LỊCH THI LẠI TRẢ NỢ MÔN LỚP NCAV4, 5 HỌC LẠI

 HỌC KỲ 2 (2013-2014)

 

 

 

 

 STT

Lớp HP

Tên học phần

 Số SV thi lại

Ngày thi

Giờ thi
Phòng thi

GVCT

1

141102002

Nghe 4

1


Thứ 6 09.05.2014

7-10
A4.12

Nguyễn Thúy Trúc Linh

2

141122002

Nghe nâng cao

2

3

141102202

Nói 4

1

4

141101704

Viết 1

1

5

141104204

Ngoại ngữ 2.2

1

6

141105902

Cơ sở văn hóa Việt Nam

1

7

141105803

Dẫn luận ngôn ngữ học

1

8

141100604

Ngữ pháp 1

3

9

141100702

Ngữ pháp 2

1

10

141103502

Lý thuyết dịch

2

11

141100103

Ngữ âm và âm vị học

1

12

141101002

Văn hóa Anh Mỹ

1

13

141103604

Tiếng Anh Thương mại

2

14

141102903

Biên dịch 1

1

Xem tiếp