Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014  (07-08-2014)
 Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2014

Danh sách sinh viên không tốt nghiệp đợt xét  tháng 07 năm 2014

Xem tiếp
DHAV6, CDAV13, NCAV5 nộp bản photo chứng chỉ Ngoại ngữ khác xét tốt nghiệp  (24-07-2014)
 Sinh viên lớp DHAV6, CDAV13AB, NCAV5  thi chứng chỉ ngoại ngữ tại trường khác, mang bản photo có công chứng và bản gốc chứng chỉ Ngoại ngữ khác (Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật ...) đến khoa Ngoại ngữ kiểm tra vào thứ 5 (17/07/2014) gặp Thầy Hồng.

Lý do: kiểm tra trước khi nhập điểm chứng chỉ xét tốt nghiệp

Xem tiếp
Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ khác  (18-07-2014)
 Thông báo những bạn (lop DH6,CD12) nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung cho cô Uyên,

nhưng chưa ghi MSSV và tên lớp vui lòng đến văn phòng khoa ghi mã số sinh viên

và tên lớp để nhập điểm chứng chỉ xét tốt nghiệp.

Hạn chót ngày 23/07/2014

Xem tiếp
Kế hoạch học trả nợ các môn Chính trị, Pháp luật (hệ niên chế)  (16-07-2014)
 Sinh viên nhấn vào đây xem lịch học

Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014 lớp NCAV3,4,5  (16-07-2014)

Thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014:

NCAV5 được dự thi tốt nghiệp

NCAV5 không được dự thi tốt nghiệp

NCAV4 thi tốt nghiệp 3 môn

NCAV4 thi tốt nghiệp 1 môn chính trị

NCAV3 thi tốt nghiệp 3 môn


LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3, 4, 5

Stt

Lớp thi

Sĩ số

Từ sĩ số

Thứ

Ngày

Môn thi

Giờ thi

Phòng thi

1

NCAV3

1

 

5

17.07.2014

Chính trị

7h30-10h00

A6.01

2

NCAV4

6

 

3

NCAV5

75

1-34

4

NCAV5

75

35-75

A6.02

1

NCAV3

1

 

5

17.07.2014

Chuyên ngành: Biên dịch

13h30-16h00

A6.01

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

75

1-36

4

NCAV5

75

37-75

A6.02

1

NCAV3

1

 

6

18.07.2014

Cơ sở: Cú pháp học

7h30-10h00

A6.01

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

75

1-36

4

NCAV5

75

37-75

A6.02

Xem tiếp
thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng trung  (14-07-2014)
Thông báo có 3 bận nộp chứng chỉ tiếng trung "

1/ Phạm Thị Kiều Anh   ĐHAV6

2/ Phan Hoàng Bảo Hân    ĐHAV6

3/ Vũ Quốc Nam   ĐHAV6

cần mang chứng chỉ gốc lên gặp cô Uyên để kiểm tra lại trước khi nhập điểm

Xem tiếp
Kết Quả Thi Chứng CHỉnh Tiếng Trung kỳ thi tháng 06/2014  (18-06-2014)
Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Kết quả thi chứng chỉ B tiếng Trung

Kết quả thi chứng chỉ C tiếng Trung

Xem tiếp