Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp  (06-05-2016)
Sinh viên lớp DHAV8A, CDAV15A, NCAV7A nộp đơn xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Ngoại ngữ. Trên đơn, sinh viên dán 2 tấm hình 3x4 hình chụp mặc áo sơ mi, hình này sẽ được dùng để dán vào bằng tốt nghiệp nên phải chụp cho đẹp.

Sinh viên mua đơn xét tốt nghiệp tại nhà C phòng photo.

Hạn chót nộp đơn về khoa:
NCAV7A ngày cuối 17.05.2016
DHAV8A, CDAV15A ngày cuối 31.05.2016


Xem tiếp
Ký tên báo cáo tốt nghiệp  (06-05-2016)
Các sinh viên lớp Cao đẳng nghề Anh văn 7 có tên sau, có mặt tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 09.05.2016 để ký tên vào danh sách nộp báo cáo tốt nghiệp:

 1.  Lê Duy Tân
 2. Trịnh Nhựt Quang
 3. Trần Thị Bình Tâm
 4. Ngô Thị Diễm Trinh
 5. Nguyễn Văn Tuân
 6. Trần Thanh Thủy Tiên
 7. Dương Thị Thu Hồng
 8. Nguyễn Ngọc Ái Nhân
 9. Bùi Thanh Tuấn
 10. Nguyễn Thị Kiều Diễm
 11. Lê Quốc Việt


Xem tiếp
Có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 01 năm 2016  (05-05-2016)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 01 năm 2016 của lớp: DHAV6, DHAV7AB, NCAV4, NCAV5, NCAV6, CDAV12AB, CDAV13AB, CDAV14AB

Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo Chứng minh nhân dân.

Xem tiếp
Ôn thi tốt nghiệp lớp NCAV7  (04-05-2016)
Ôn thi tốt nghiệp lớp NCAV7:

Môn Ngữ âm và âm vị học , thầy Nguyễn Hùng Khanh, dạy sáng và chiều thứ 3 (10/05/2016)

 • Sáng thứ 3 (10/05/2016) phòng V14.04 , tiết 1-6
 • Chiều thứ 3 (10/05/2016) phòng V7.02, tiết 7-12

Môn Biên dịch, thầy Nguyễn Khánh Du, dạy sáng thứ 5 (12/05/2016) và sáng thứ 6 (13/05/2016)

 • Sáng thứ 5 (12/05/2016) phòng V6.02, tiết 1-6
 • Sáng thứ 6 (13/05/2016) phòng V8.02, tiết 1-6


Xem tiếp
Kết Quả Thi ABC Tiếng Trung tháng 03/2016  (25-04-2016)
 Kết quả thi B_26.03.2016

Kết quả thi C_26.03.2016

Xem tiếp
Thông báo thời hạn nộp bài của chuyên đề tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp  (12-04-2016)

1. Khoa Ngoại Ngữ xin thông báo thời hạn nộp bài của chuyên đề tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp (có thay đổi)(Kể cả sinh viên đại học, VB2 và cao đẳng):

Thực tập tốt nghiệp: 8g 30 sáng ngày 6 tháng 5, năm 2016 tại văn phòng khoa

Chuyên đề tốt nghiệp : 8g 30 sáng ngày 16 tháng 5 năm 2016 tại văn phòng khoa

2. Bảng tiêu chí chấm điểm chuyên đề tốt nghiệp, các bạn sinh viên cập nhật bảng tiêu chí: in và để ở trang cuối cùng của cuốn chuyên đề.

   Sinh viên nhấn vào đây in file "Bảng tiêu chí chấm điểm chuyên đề tốt nghiệp"

Xem tiếp
Lịch thi lớp Cao đẳng nghề Anh văn 5,6,7,8 học lại  (11-04-2016)

LỊCH THI LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ ANH VĂN 5,6,7,8 HỌC LẠI

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 2 (2015 - 2016)

Sinh viên đóng tiền từ 01.04.2016 đến 12.04.2016

STT

Lớp HP

 Stc

Tên học phần

 Sĩ số

 Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

1

141103301

3

Nghe 1 NCAV8 HL

8

 

12h30-13h30

 

2

141101201

3

Nghe 2 NCAV7 HL

1

15.04.2016

13h30-14h30

A5.05

3

141101901

3

Nghe 3 NCAV7 HL

1

 

14h30-15h30

 

4

141112701

3

Nghe 4 NCAV7 HL

2

 

15h30-16h30

 

5

141122001

2

Nghe nâng cao NCAV5 HL

1

 

12h30-13h30

 

6

141101301

3

Nói 1 NCAV7, 8 HL

3

19.04.2016

13h30-14h30

A2.08

7

141102101

3

Nói 3 NCAV7 HL

1

 

14h30-15h30

 

8

141112801

3

Nói 4

1


14h30-15h30

 

9

141105701

2

Tiếng  Việt thực hành

1


15h30-16h30

 

10

141103101

3

Đọc 1 NCAV8 HL

1

 

15h30-16h30

 

11

141101601

3

Đọc 2 NCAV7 HL

1

 

12h30-13h30

 

12

141102301

3

Đọc 3 NCAV7 HL

1

 

12h30-13h30

 

13

141112901

3

Đọc 4 NCAV7 HL

3

20.04.2016

13h30-14h30

A5.01

14

141103401

3

Ngoại ngữ 2.1 NCAV7 HL

6

 

14h30-15h30

 

15

141111201

3

Ngữ pháp 2 NCAV8 HL

9

 

15h30-16h30

 

16

141111901

3

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 NCAV6,7 HL

4

 

7h15-8h15

 

17

141112001

3

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 NCAV7 HL

3

21.04.2016

8h15-9h15

A2.05

18

141111801

2

Thực hành Phiên dịch NCAV7 HL

9

 

9h15-10h15

 

19

141103001

2

Văn học Anh Mỹ NCAV7 HL

1

 

10h15-11h15

 

20

141101701

3

Viết 1 NCAV7 HL

6

 

12h30-13h30

 

21

141101801

3

Viết 2 NCAV7, 8 HL

3

21.04.2016

13h30-14h30

A2.03

22

141102501

3

Viết 3 NCAV7 HL

2

 

14h30-15h30

 

23

141113001

3

Viết 4 NCAV7 HL

1

 

15h30-16h30

 

Xem tiếp