Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Cấp học bổng vượt khó hiếu học  (22-10-2014)
Sinh viên xem "Thông báo Cấp học bổng vượt khó hiếu học"

Đơn xin cấp học bổng 2014

Xem tiếp
Danh sách sinh viên nhận học bổng đợt 02 năm học 2013 - 2014  (22-10-2014)
Danh sách sinh viên nhận học bổng đợt 02 năm học 2013 - 2014

Sinh viên xem "Điều kiện xét học bổng"

Xem tiếp
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09.2014  (10-10-2014)
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09.2014

Danh sách sinh viên chưa đạt tốt nghiệp đợt tháng 09.2014

Xem tiếp
Kế hoạch đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Hoa tháng 12 năm 2014  (09-10-2014)
Lớp CDAV13 chưa có chứng chỉ B Tiếng Hoa

Lớp DHAV6 chưa có chứng chỉ B, C Tiếng Hoa

SV đăng ký danh sách dự thi vào tháng 12 năm 2014


Xem tiếp
Có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2014  (08-10-2014)
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp DHAV6, CDAV11, CDAV12A, CDAV13B , NCAV3, NCAV4, NCAV5 đợt xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2014. Sinh viên đến văn phòng khoa Ngoại ngữ để nhận.

Xem tiếp
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2014  (03-10-2014)
Môn Chính trị

Môn Chuyên ngành Biên dịch

Môn Cơ sở Cú pháp học

Xem tiếp
Mở lớp học phần Phương pháp học Tiếng Anh  (03-10-2014)
 Hiện nay khoa Ngoại ngữ có mở lớp học phần Phương pháp học Tiếng Anh, sinh viên nào còn nợ môn này liên hệ khoa đăng ký học. Hạn chót đăng ký: 17/10/2014

Xem tiếp