Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI  (17-08-2017)
ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP AVSC NGÀY 08.08.2017

ĐIỂM THI LẦN 2  CÁC LỚP NCAV NGÀY 08.08.2017


- Sinh viên đăng ký học lại Anh văn 1 Hệ Cao Đẳng Nghề đăng ký tại VP Khoa Ngoại Ngữ từ ngày 14/08 đến hết 24/08/2017.