Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

DS Thi Xếp lớp ngày 19.08.2017  (17-08-2017)
 Lưu ý: Sinh viên đi thi phải mang theo giấy CMND + Thẻ sinh viên. Không có giấy CMND không được vào phòng thi

DS sinh viên thi xếp lớp ngày 19/08/2017