Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

THÔNG BÁO MỞ LỚP AVCB LỚP TÍN CHỈ + NIÊN CHẾ  (30-08-2017)
THÔNG BÁO MỞ LỚP AVCB HỆ ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CHÍNH QUI

(Khai giảng 11/09/2017) 

Lớp đợt 2: từ mã 211148028 đến mã 211148039

SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP GIÁO VỤ KNN ĐỂ ĐĂNG KÝ