Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

DANH SÁCH AV1 CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỢT 2  (11-09-2017)
DANH SÁCH LỚP NCAV 005Khai giảng 09/11/2017

Lịch học:  Thứ 2 (tiết 7-9)   Phòng: X10.6

                 Thứ 4 (tiết 7-9)  Phòng: A6.4