Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo tạm ngưng khai giảng 15.04.2018 lớp học lại Anh văn căn bản dành cho Cao đẳng nghề  (13-04-2018)
 Nhấn vào đây xem thông báo học lại AVCB

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 01/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 15/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa tiếp tục chiêu sinh cho đăng ký từ ngày 16/04/2018 đến ngày 27/04/2018.