Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

thông báo thi TOEIC  (02-08-2018)
 

Sinh viên vào trang website khoa ngoại ngữ xem danh sách thi TOEIC.

http://ffl.iuh.edu.vn

--> CHỨNG CHỈ A,B,C, TOEIC

-->  Danh sách thi TOEIC ngày 04.08.2018