Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo điểm NCAV +lịch thi lần 2  (14-08-2018)
 Thông báo  

sinh viên xem điểm thi cuối kỳ NCAV +  Lịch thi lần 2

tại

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> sinh viên --> mục thông báo sinh viên  --> điểm thi cuối kỳ môn Anh văn lớp nghề học kỳ hè + lịch thi lần 2