Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

THÔNG BÁO  (07-10-2018)
 TRANG WEBSITE NÀY KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG

ĐÂY LÀ  TRANG WEBSITE CHÍNH THỨC KHOA NGOẠI NGỮ

.http://ffl.iuh.edu.vn


Sinh viên vào trang website khoa ngoại ngữ xem danh sách thi chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 10/2018.

http://ffl.iuh.edu.vn

--> CHỨNG CHỈ A,B,C, TOEIC

-->  Danh sách thi chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 10/2018