iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017  (03-05-2017)
 Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 (New)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017  (14-04-2017)
 Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Mới)

Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018  (10-04-2017)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
60 Năm Một Chặng Đường - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  (31-03-2017)

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học (Mới)
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao năm 2017  (16-03-2017)
 Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao - chương trình tiếng việt (Mới)

Xem tiếp
Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017  (15-03-2017)
  Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 (Mới)

Xem tiếp