iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017  (09-02-2017)
  Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 (Mới)
Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai  (22-09-2016)
 Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai

Xem tiếp
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016  (08-09-2016)
 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016

Xem tiếp
Thông báo về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017  (06-05-2016)
 Thông báo về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017 

(Tải file)

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (29-04-2016)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017  (30-03-2016)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Xem tiếp