iuh
Đăng ký học phần
Đăng nhập hệ thống
Mã sinh viên *
Mật khẩu *
Mã bảo vệ*
 
Lưu ý:
+ Khi sinh viên đăng nhập lần đầu tiên thì không cần phải nhập mật khẩu, sau đó sẽ được chuyển đến 1 trang để cập nhật lại mật khẩu mới. Khi cập nhật lại thành công thì hãy đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mới vừa cập nhật. + Khi hợp sinh viên quên mật khẩu, sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa chuyên ngành để được cấp lại mật khẩu. + Đăng nhập vào sẽ có hướng dẫn đăng ký học phần chi tiết bên trong tại mục "Hướng dẫn đăng ký học phần".
 
 
 

  Copyright © 2010 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM