iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học (Mới)
Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Thông báo V/v giờ học tập và thi  (17-08-2015)
 Thông báo V/v giờ học tập và thi 

Xem tiếp
Quy chế học vụ năm học 2014  (07-11-2014)
Download file

Xem tiếp
Những Thủ Tục Giải Quyết Yêu Cầu Của Học Sinh Sinh Viên  (23-06-2014)
Bao gồm các thủ tục Bảo Lưu Kết Quả Học Tập - Xin Thôi Học - Chỉnh sửa thông tin sinh viên - Chuyển ngành và chuyển cơ sở, ...

Xem tiếp
Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mẫu Bằng Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng  (23-12-2010)

Xem tiếp
Công văn 1334/BGDĐT ngày 18/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích về Bằng tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng không dán ảnh  (23-12-2010)

Xem tiếp