iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc xét học bổng đối với sinh viên  (24-04-2017)
Về việc xét học bổng đối với sinh viên theo học chế tín chỉ

Về việc xét học bổng đối với sinh viên hệ cao đẳng nghề

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học

Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Thông báo V/v giờ học tập và thi  (17-08-2015)
 Thông báo V/v giờ học tập và thi 

Xem tiếp
Quy chế học vụ năm học 2014  (07-11-2014)
Download file

Xem tiếp
Những Thủ Tục Giải Quyết Yêu Cầu Của Học Sinh Sinh Viên  (23-06-2014)
Bao gồm các thủ tục Bảo Lưu Kết Quả Học Tập - Xin Thôi Học - Chỉnh sửa thông tin sinh viên - Chuyển ngành và chuyển cơ sở, ...

Xem tiếp
Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mẫu Bằng Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng  (23-12-2010)

Xem tiếp