iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017  (18-08-2017)
 Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018  (02-08-2017)
 Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018  (26-07-2017)
 Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2017  (25-07-2017)
 Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2017 (Mới)
Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018  (10-04-2017)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (14-03-2017)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

 

 

Xem tiếp