iuh
Chuyên trang đào tạo
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)  (24-10-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017  (19-09-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017
Xem tiếp
Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  (18-09-2017)
 Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  dành cho sinh viên khóa mới.
Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện  (29-08-2017)
  Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện (ngày thi kiểm tra từ ngày 29-08-2017 đến ngày 31/08/2017)

Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017  (18-08-2017)
 Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017 (Mới)

Xem tiếp
Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018  (02-08-2017)
 Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018  (26-07-2017)
 Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018 (Mới)
Xem tiếp