iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017  (03-05-2017)
 Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 (New)

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao năm 2017  (16-03-2017)
 Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao - chương trình tiếng việt (Mới)

Xem tiếp
Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017  (15-03-2017)
  Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 (Mới)

Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai  (22-09-2016)
 Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai

Xem tiếp