iuh
Chuyên trang đào tạo
Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017  (14-04-2017)

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017

Gồm có 05 danh sách:

       1 - Sinh viên Đại học - Đạt loại xuất sắc (tải file)
       2 - Sinh viên Đại học - Đạt loại giỏi (tải file)
       3 - Sinh viên Cao đẳng - Đạt loại xuất sắc (tải file)
       4 - Sinh viên Cao đẳng - Đạt loại giỏi (tải file)
       5 - Sinh viên Cao đẳng nghề. (tải file)

Thời gian nhận học bổng bắt đầu từ ngày 17/04/2017:

       - Buổi sáng:  7h30  đến 11h30;
       - Buổi chiều: 13h30 đến 16h30.
         (Từ thứ hai đến thứ sáu)

Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1 - Cô Hà).

Ghi chú:
 - Khi đi nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên. Không giải quyết nhận thay;
 - Mọi thắc mắc liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (Chuyên viên: Nguyễn Hữu Quang).