iuh
Chuyên trang đào tạo
Kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Toeic  (07-09-2017)

Kết quả kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Toeic từ ngày 21/8/2017 đến 31/8/2017. (tải file)

Lưu ý:

1. Sinh viên có điểm dưới 250 phải đăng ký học Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2.

2. Sinh viên có điểm từ 250 đến dưới 350 phải đăng ký học TIếng Anh 2.