iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện  (29-08-2017)
  Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện (ngày thi kiểm tra từ ngày 29-08-2017 đến ngày 31/08/2017)

Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017  (18-08-2017)
 Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017 (Mới)

Xem tiếp
Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018  (02-08-2017)
 Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018  (26-07-2017)
 Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018 (Mới)
Xem tiếp
60 Năm Một Chặng Đường - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  (31-03-2017)

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (14-03-2017)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

 

 

Xem tiếp