iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2017  (25-07-2017)
 Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2017 (Mới)
Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018  (10-04-2017)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Xem tiếp
60 Năm Một Chặng Đường - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  (31-03-2017)

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (14-03-2017)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

 

 

Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai  (22-09-2016)
 Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai

Xem tiếp