GIỚI THIỆU
 
      Chào mừng qúi vị đến với trang thông tin của Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Ðại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Nhằm phục vụ Cán bộ, Viên chức và Sinh viên của Trường, Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng trang thông tin để cung cấp các văn bản, quy trình, biểu mẫu thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính. Mặc dù đã cố gắng trong việc xây dựng trang thông tin này, nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Phòng chúng tôi hy vọng nhận được sự góp ý của Cán bộ, Viên chức và Sinh viên nhằm xây dựng trang thông tin của Phòng ngày càng tốt hơn. Các ý kiến xin vui lòng gửi về địa chỉ phongtchc@hui.edu.vn.
      Trân trọng !
 

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
 

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính trong toàn trường (chuẩn bị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng);
- Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường;
- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, giáo viên;
- Công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, chế độ chính sách đối với người lao động;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên (chuẩn bị hồ sơ nhân sự đề bạt cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận);
- Làm lịch tuần, tháng, quí, năm;
- Quản lý con dấu;
- Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của nhà trường;
- Quản lý công tác văn thư lưu trữ công văn giấy tờ của nhà trường;
- Tiếp nhận và phát hành các loại công văn giấy tờ trong trường và ra ngoài trường;
- Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho CB.GV.CNV và HSSV;
- Đánh máy các văn bản của lãnh đạo nhà trường;
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;
- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường;
- Photo các loại công văn, giấy tờ phục vụ Ban Giám hiệu;
- Quản lý các phương tiện vận tải trong toàn trường;
- Điều động, sử dụng các loại phương tiện vận tải;
- Chăm lo các điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường;
- Cấp nước uống cho Ban Giám Hiệu;
- Phục vụ các hội nghị, hội thảo, chuẩn bị các cuộc họp của Ban Giám hiệu;
- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động;
- Phụ trách các buổi liên hoan họp mặt của nhà trường;
- Ký các loại công văn, giấy tờ theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng;
- Quản lý ISO của phòng;
- Quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội;
- Công tác miễn giảm học phí, cấp thẻ học phí và các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên;
- Công tác đề nghị, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB.GV.CNV và HSSV toàn trường;
- Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức trình hội đồng xét duyệt;
- Cấp giấy phép cho viên chức và giáo viên theo chế độ;
- Cấp giấy chứng nhận CB.GV.CNV;
- Công tác khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ
Mã nhân sự
Mật khẩu
Đăng nhập
CHỨC NĂNG
THÔNG BÁO - QUY ĐỊNH
Xem thêm
VĂN BẢN , BIỂU MẪU
Xem thêm
Copyright © 2010 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Industry - HUI
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:8946268