Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI  

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Dành cho phương thức xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12)
I. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh)
Họ tên Giới tính Nam Nữ      
2. Ngày, tháng và năm sinh 3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) b) Dân tộc
Ngày sinh VD: {08/10/2000} Nơi sinh  
Dân tộc
4. CMND số Ngày cấp
Nơi cấp
5. Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/Thành phố Huyện
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
Tỉnh Năm lớp 10
Tỉnh Năm lớp 11
Tỉnh Năm lớp 12
7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào chọn vào đối tượng đó, nếu không thuộc diện ưu tiên thì không chọn.
Đối tượng ƯT:
8. Khu vực ưu tiên: KV1, KV2-NT, KV2, KV3
9. Địa chỉ liên hệ: Email:
Địa chỉ
Điện thoại Email
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
10. Ngành: 11. Mã tổ hợp môn:
Lưu ý:Riêng tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội chỉ xét cho thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
Điểm trung bình học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 12
MÔN XÉT (ĐTB HK1 + ĐTB HK2)/2 = ĐTB Môn
+ =
+ =
+ =
Nhập mã xác nhận
Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận đăng ký cho bạn ngay sau khi bạn hoàn tất việc nộp hồ sơ của bạn. Bạn hãy lưu email này làm kết quả đối chiếu xác nhận đăng ký.
Số người đang truy cập: 129
Tổng số lần truy cập: 10,860,597
Tắt [X]


Tắt [X]