Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Công tác sinh viên 01-09-2015

Website: ctsv.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Tên tiếng Anh: Office of Student Affairs
Tên viết tắt:
Slogan:

Trưởng phòng: Hoàng  Đơ
Phó trưởng phòng: Vũ Đình Lê, Trần Thị Tình

1. Chức năng

 • Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động về chính trị, tư tưởng trong Nhà trường;
 • Quản lý học sinh, sinh viên (HSSV), giải quyết các thủ tục hành chính liên quan HSSV;
 • Phụ trách công tác y tế học đường;
 • Kiểm tra việc chấp hành quy định trong giảng dạy và học tập; tình hình an ninh trật tự, các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị, tư tưởng

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác chính trị, tư tưởng trong Nhà trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV, phản ánh kịp thời với Đảng ủy, ban Giám hiệu và đề xuất các biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan;
 • Chủ trì tổ chức các buổi nói chuyện thời sự; thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Trường đến cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV.

b. Công tác sinh viên

 • Tổ chức thu nhận, quản lý hồ sơ nhập học của HSSV, cập nhật thông tin (họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên hệ, nơi sinh) vào phần mềm quản lý HSSV;
 • Đầu mối làm và cấp thẻ cho HSSV;
 • Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HSSV theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định Nhà trường; quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện của HSSV;
 • Cấp giấy chứng nhận, xác nhận HSSV đang học, đã học, kết quả rèn luyện, vay vốn, trợ cấp, miễn giảm học phí;
 • Đầu mối tiếp khách đến liên hệ xác minh thông tin liên quan HSSV;
 • Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí cho HSSV theo quy định, lập danh sách trình Hội đồng xét miễn giảm;
 • Cập nhật số HSSV vi phạm nội quy, quy định Nhà trường vào phần mềm quản lý HSSV làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện;
 • Phối hợp với các khoa, viện, Phòng Đào tạo tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định cử giáo viên làm công tác chủ nhiệm; đầu mối tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV vào đầu mỗi khóa học;
 • Tổ chức đối thoại với sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên; tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với HSSV;
 • Thường trực hội đồng kỷ luật HSSV; thông báo kịp thời về gia đình người học những trường hợp vi phạm kỷ luật hình thức cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó hiếu học;
 • Tiếp nhận và đề xuất phân phối học bổng tài trợ cho HSSV từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

c. Công tác kiểm soát phòng học

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên;
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định Nhà trường trong giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường;
 • Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời đến các đơn vị có nhiệm vụ liên quan khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng;
 • Phối hợp với các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và ổn định trật tự trong khuôn viên Trường.

d. Công tác thống kê giờ dạy

 • Quản lý phần mềm chấm công giờ dạy;
 • Cập nhật, thống kê giờ dạy và công việc không phù hợp của giảng viên vào hệ thống phần mềm xếp thời khóa biểu, định kỳ hàng tuần thống kê công việc gửi Ban Lãnh đạo các đơn vị đào tạo có liên quan;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính xác nhận thanh toán giờ dạy cho giảng viên;
 • Tổng hợp báo cáo tình hình công tác hàng tháng, năm trình Ban Giám hiệu Nhà trường;
 • Thống kê công việc không phù hợp chuyển Hội đồng xét thu nhập tăng thêm hàng tháng.

e. Công tác y tế

 • Phụ trách công tác y tế: chăm sóc, tư vấn sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV; phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động; sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên; mua, quản lý và cấp phát thuốc, trang thiết bị chuyên môn, phương tiện làm việc theo đúng quy định;
 • Tổ chức cho HSSV đăng ký nơi khám chữa bệnh theo Bảo hiểm y tế (BHYT) và vận động HSSV tham gia bảo hiểm tai nạn (BHTN); nhận và phát thẻ BHYT, BHTN cho HSSV; kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn HSSV thực hiện thủ tục thanh toán tiền BHTN;
 • Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan, các đơn vị, đoàn thể trong trường triển khai công tác y tế trường học;
 • Báo cáo sơ kết, tổng kết và kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ: Văn phòng: Phòng Công tác sinh viên

-    Địa chỉ: Nhà D, Trường ĐHCN TP.HCM (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)
-    Điện thoại: 0283 8940 390 - 136; 138